fugletårn /bird observatory
Værnenge,
Rinkøbing-Skjern
september 2018Den endeløse grusvej fortsætter i det flade landskabs åbne vidder. Vinden puster liv i den lave engbevoksning. Enklaven af nåletræer kommer til syne forude. Den skarpe vestenvind former landskabet. Mod vest bukker træerne sig for vinden og rejser sig forsigtigt mod øst. Mellem det åbne landskab og den grønne mur af træer opstår en passage. Bilens tomgang afløses af stilhed. Vinden risler mellem nålene. I fyrskoven bag den tætte mur af grantræer, er der læ. Duften af nåleskov virker beroligende. En sorttjæret rampe fører til en høj smal gavl. Blikket ledes op langs zinkplader, som blander sig med den urolige himmel. I rummet bag den halvblanke facade opstår en kontrastvirkning med det åbne landskab. Den insisterende retning i det høje smalle rum inviterer til bevægelse. Sortmalet træ indrammer facadebeklædningen. Fra åbninger i facaden reflekteres lyset via det blanke materiale. Den sorte aptering forstærker farverne i landskabet som indrammes af døråbningen i den modstående gavl. En trappe af ubehandlede fyrreplanker lyser op og tydeliggør forbindelsen med planet over os. Ru træbeklædning blander sig med de kolde zinkplader. Den lyse trappe bevæger sig imellem konstruktionens sortmalede elementer. Fra det øverste plan tillader åbninger udsyn over Værnengenes åbne landskab.tværsnit

Bygværket er opdelt i to planer. Det første plan er hævet ca 1m over terræn, hvilket sikrer udsyn ud over rørsivene mod fjorden i bygningens sydgavl (undersøgt på site). Mod bygværkets sider opleves skovfyrens stammer i de lavsiddende åbninger. Der er fastmonteret en 10,5m lang bænk med plads til fx skolebørn. Endvidere er konstruktionen forstærket mod vest med fire skråstivere på 50mm x 300mm fikseret i betonpiloteringen, som sikrer mod storm og samtidig understreger og fremhæver naturens nærværende kræfter. Det andet plan er tiltænkt fuglekig. Det store udsigtrum giver mulighed for undervisning/guidede ture til større grupper. Der er opstillet robuste, flytbare bænke der samtidig kan agere trappebænke for børn. Overkant ved gulvbrædder er 6.33m over terræn, hvilket giver frit udyn over trætoppene i alle retninger. 
 detalje
Indvendige overflader: Alle konstruktionsflader pånær gulvet tænkes sortolieret.
Gulvet tjæres. Trappen samt bænkene står i ubehandlet fyrtræ.
oplevelsen 
Fugletårnet kommer til syne midt i  trægruppen, idet man kommer kørende ned ad markvejen. 
Himlens mange skift og nuancer aftegner sig i tårnets zinkbeklædning.opstalt

Fugletårnet er konstrueret af en rammekonstruktion og består af to plan.
Tårnets asymmetriske sider indskriver sig hos de mange omkringliggende træer,
der vidner om mange sæsoners påvirkning af den konstante vestenvind.